ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης για ανακοίνωση (αναρτημένη ή προφορική)

Πριν υποβάλετε την περίληψή σας για αναρτημένη ή προφορική ανακοίνωση, παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες και έχετε ολοκληρώσει τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Παρέχεται «Πρότυπο περίληψης ανακοίνωσης», το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί συμπληρωμένο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα πρέπει να είναι σε αρχείο τύπου pdf ανώνυμο, και το άλλο σε αρχείο τύπου word με όλα τα στοιχεία των συγγραφέων / ομιλητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 4η Αυγούστου 2019.

Για το Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΛΛΕ 2019 σας παροτρύνουμε να καταθέσετε ερευνητικές εργασίες ή/και εργασίες κλινικής πρακτικής. Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες.

Η περίληψη πρέπει να περιέχει έως 350 λέξεις το ανώτερο. Πληροφορίες όπως πίνακες, διαγράμματα και βιβλιογραφικές αναφορές δεν περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση λέξεων.

 

Για την προετοιμασία της περίληψης παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής:

Εργασία κλινικής πρακτικής
είναι αυτή στην οποία καταγράφονται λογοθεραπευτικές πρακτικές ή δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας των πρακτικών. Μπορεί να μην έχει αξιολογηθεί από κάποια θεσμική επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας ή κάποιον αντίστοιχο φορέα και συνήθως δεν περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία. Το περιεχόμενο της εργασίας θα έχει δημιουργηθεί οργανικά και πιθανώς δεν θα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παρουσίαση του σε συνέδριο, δηλαδή προοριζόταν για εσωτερική διαδικασία ενημέρωσης κάποιου οργανισμού ή συνεργαζόμενων φορέων.

Η ερευνητική εργασία
έχει συνήθως υψηλές προδιαγραφές συλλογιστικής και ποιοτικής έρευνας και ενδέχεται να είναι ποιοτική και/ή ποσοτική. Θα πρέπει να ακολουθεί μια τυπική μορφή και το περιεχόμενο τυπικά θα πρέπει να έχει εγκριθεί από μια θεσμική επιτροπή δεοντολογίας ή κάποιον αντίστοιχο φορέα. Οι υποβολές που θα παρουσιάζουν αποδείξεις ολοκλήρωσης της ερευνητικής εργασίας (συλλογή και ανάλυση δεδομένων) θα βαθμολογηθούν με υψηλότερη βαθμολογία. Ερευνητικές εργασίες που είναι σε εξέλιξη θα ληφθούν επίσης υπόψη.

 

Παρέχεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:

 

Οδηγός υποβολής των περιλήψεων:

Μορφοποίηση

Περιεχόμενο

 

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι περιλήψεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κατάλογος ελέγχου του/των συγγραφέα/-έων

Στον πίνακα που θα βρείτε στο pdf αρχείο, σημειώστε “ναι” υποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι προδιαγραφές υποβολής και/ή έχετε κατανοήσει τα κριτήρια υποβολής περίληψης προς ανακοίνωση

Για να το κατεβάσετε σε .pdf κάντε κλικ εδώ

View Fullscreen

Υπό την αιγίδα

Του Υπουργείου Υγείας
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Δείτε πληροφορίες του τρίτου συνεδρίου

3o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας