Η ιστοσελίδα του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Λογοθεραπείας είναι Υπό Κατασκευήσε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο.


Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του 1ου συνεδρίου