ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων για διεξαγωγή Διαδραστικών Εργαστηρίων

Πριν υποβάλετε την πρότασή σας για τη διεξαγωγή διαδραστικού εργαστηρίου (workshop), παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες και έχετε ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής των περιλήψεών σας.

Παρακαλείσθε επίσης όπως συμπεριλάβετε περιγραφή του κοινού στο οποίο στοχεύετε, την πρότερη γνώση που απαιτείται να κατέχουν οι συμμετέχοντες, τον επιθυμητό αριθμό συμμετεχόντων (μέχρι 60 άτομα για κάθε διαδραστικό εργαστήριο) και την προτεινόμενη διάρκεια του workshop (μέχρι και 60 λεπτά).

Για το Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΛΛΕ 2019 προτείνονται 2 επίπεδα (Επίπεδο 1 και 2) βάσει του επιπέδου των συμμετεχόντων. Στο Eπίπεδο 1, οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από το διαδραστικό εργαστήριο ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη γνώση γύρω από το θέμα του, ενώ στο Επίπεδο 2 οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν είτε εκπαιδευτεί στο Επίπεδο 1 ή να έχουν εργαστεί στο τομέα και να είναι γνώστες βασικών πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν οι ίδιοι σε ποιο επίπεδο ανήκουν και παρακολουθούν τα εργαστήρια αντίστοιχα.

Οι υποβολές οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Παρέχεται «Πρότυπο κατάθεσης περίληψης Διαδραστικού Εργαστηρίου», το οποίο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο σε μορφή pdf στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 4η Αυγούστου 2019.

 

Κατά την προετοιμασία των προτάσεων παρακαλείσθε να προσέξετε τα ακόλουθα:

 

Παρέχεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:

 

Οδηγός υποβολής των περιλήψεων:

Μορφοποίηση

Περιεχόμενο

 

Διαδικασία αξιολόγησης:

Τα Διαδραστικά Εργαστήρια αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κατάλογος ελέγχου του/των συγγραφέα/-έων

Στον πίνακα που θα βρείτε στο pdf αρχείο,  σημειώστε “ναι” υποδεικνύοντας ότι πληρούνται οι προδιαγραφές υποβολής και/ή έχετε κατανοήσει τα κριτήρια υποβολής περίληψης για το διαδραστικό εργαστήριο.

Για να το κατεβάσετε σε .pdf κάντε κλικ εδώ

View Fullscreen

Υπό την αιγίδα

Του Υπουργείου Υγείας
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Δείτε πληροφορίες του τρίτου συνεδρίου

3o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας