ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομαδική εγγραφή

άνω των 5 ατόμων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ομαδική εγγραφή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να επιλέξετε αποστολή. 
Η καταβολή του ποσού θα πρέπει να γίνει συνολικά για όλους τους συμμετέχοντες, γράφοντας στην αιτιολογία «2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας / Ομαδική Εγγραφή – Ονοματεπώνυμο του ατόμου που έχει κάνει την παραγγελία».

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας είναι απαραίτητο να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης από την τράπεζα στο info@synedrioselle.gr 
Η γραμματεία επιστημονικής επιτροπής θα επεξεργαστεί το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Παρακαλούμε, δηλώστε παρακάτω τα ονόματα (συμπεριλάβετε και τα δικά σας στοιχεία) και τις ιδιότητες όσων θέλετε να συμμετέχουν στην ομαδική εγγραφή.

1. Στοιχεία πρώτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

2. Στοιχεία δεύτερου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

3. Στοιχεία τρίτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

4. Στοιχεία τέταρτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

5. Στοιχεία πέμπτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

6. Στοιχεία έκτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

7. Στοιχεία έβδομου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

8. Στοιχεία όγδοου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

9. Στοιχεία ένατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

10. Στοιχεία δέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

11. Στοιχεία ενδέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

12. Στοιχεία δωδέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

13. Στοιχεία δέκατου τρίτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

14. Στοιχεία δέκατου τέταρτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

15. Στοιχεία δέκατου πέμπτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

* Σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος

T (+30) 210 3848362

F (+30) 210 2519691

epep@selle.gr

http://www.selle.gr

Υπό την αιγίδα

Του Υπουργείου Υγείας
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Δείτε πληροφορίες του τρίτου συνεδρίου

3o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας