Πριν υποβάλετε την πρότασή σας για τη διεξαγωγή διαδραστικού εργαστηρίου (workshop), παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες και έχετε ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής των περιλήψεών σας.

Παρακαλείσθε επίσης όπως συμπεριλάβετε περιγραφή του κοινού στο οποίο στοχεύετε, την πρότερη γνώση που απαιτείται να κατέχουν οι συμμετέχοντες, τον επιθυμητό αριθμό συμμετεχόντων (μέχρι 30 άτομα για κάθε διαδραστικό εργαστηρίο) και την προτεινόμενη διάρκεια του workshop (60-90 λεπτά).

Οι υποβολές οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Παρέχεται «Πρότυπο κατάθεσης περίληψης Διαδραστικού Εργαστηρίου», το οποίο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο σε μορφή pdf στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τις αναλυτικές πληροφορίες σε .pdf κάντε κλικ εδώ