Πληροφορίες σχετικά με τα χορηγικά πακέτα του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Λογοθεραπείας, θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο.

Έντυπο χορηγικών δραστηριοτήτων