Πριν υποβάλετε τις προτάσεις σας για διεξαγωγή Διαδραστικών Εργαστηρίων, παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων διαδραστικών εργαστηρίων και έχετε ολοκληρώσει τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Παρακάτω θα βρείτε το «Πρότυπο περίληψης Διαδραστικού Εργαστηρίου», το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί συμπληρωμένο σε μορφή pdf στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.

Για να το κατεβάσετε σε .doc κάντε κλικ εδώ