Πριν υποβάλετε την περίληψή σας για ηλεκτρονικά αναρτημένη (e-poster) ή προφορική ανακοίνωση, παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις ακόλουθες πληροφορίες και έχετε ολοκληρώσει τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Παρέχεται «Πρότυπο περίληψης ανακοίνωσης», το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί συμπληρωμένο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα πρέπει να είναι σε αρχείο τύπου pdf ανώνυμο, και το άλλο σε αρχείο τύπου word με όλα τα στοιχεία των συγγραφέων / ομιλητών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@synedrioselle.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 26η Ιουλίου 2024.

 Για το Επιστημονικό Συνέδριο ΣΕΛΛΕ 2024 σας παροτρύνουμε να καταθέσετε ερευνητικές εργασίες ή/και εργασίες κλινικής πρακτικής.

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τις αναλυτικές πληροφορίες σε .pdf κάντε κλικ εδώ