Πριν υποβάλετε την περίληψή σας για αναρτημένη ή προφορική ανακοίνωση, παρακαλείσθε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την υποβολή περίληψης για ανακοίνωση και έχετε ολοκληρώσει τα επιμέρους βήματα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Παρακάτω θα βρείτε το «Πρότυπο περίληψης ανακοίνωσης», το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί συμπληρωμένο σε δύο αντίτυπα.
Το ένα αντίτυπο θα πρέπει να είναι σε αρχείο τύπου pdf ανώνυμο και το άλλο σε αρχείο τύπου word (.doc).

Για να το κατεβάσετε σε .doc κάντε κλικ εδώ