ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Prof. Μαρία Καμπανάρου

Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας

H Δρ. Μαρία Καμπανάρου έλαβε το BAppSc και το διδακτορικό της δίπλωμα στην Λογοπαθολογία από το Τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Flinders University of South Australia. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας και Αποκατάστασης και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ), ενώ είναι και τέως Κοσμήτορας της Σχολής Ιατρικών Επιστημών. Είναι υπεύθυνη του Εργαστηρίου Brain and Neurorehabilitation Lab στη Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης. Είναι ιδρυτικό μέλος του Talkback Association Group της Κύπρου και επίτιμο μέλος της Cyprus Stroke Association. Τον Απρίλιο του 2019 έλαβε επιχορήγηση των 250.000 ευρώ για να φέρει εις πέρας την πρώτη έρευνα αποκατάστασης της Αφασίας στην Κύπρο.

H Δρ. Μαρία Καμπανάρου είναι επίτιμο μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοθεραπευτών Λογοπαθολόγων Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) και τακτικό μέλος σε κορυφαίους διεθνείς συλλόγους Λογοθεραπευτών και σε εθνικούς αντίστοιχους συλλόγους σε Κύπρο, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα άρθρα της δημοσιεύονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα, επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης, ενώ τα αποτελέσματα της δουλειάς της έχουν παρουσιαστεί τόσο σε εθνικά, όσο και διεθνή μέσα ενημέρωσης.


In English

Dr. Kambanaros received her BAppSc and PhD qualifications in Speech Pathology from the Department of Speech Pathology and Audiology of the Medical School at Flinders University of South Australia. She is an Associate Professor of Speech Pathology and Rehabilitation, serves as Chair of the Department of Rehabilitation Sciences at the Cyprus University of Technology and is former Dean of the School of Health Sciences. She coordinates the Brain and Neurorehabilitation Lab at the University Rehabilitation Clinic. She is a founding member of the Cypriot Talkback Association Group, and an honorary member of the Cyprus Stroke Association. In April this year, she was awarded 250,000 euro to carry out the first research on aphasia rehabilitation in Cyprus.

Dr. Kambanaros is an honorary member of the Greek Association of Speech Pathologists and Speech Therapists, Scientists of Greece and a regular member of major international speech– language therapists associations as well as the national ones in Cyprus, Australia, and the UK. She is active in disseminating her research findings in international peer- reviewed journals with high impact factor and her work has been featured in local and international media.

Υπό την αιγίδα

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας