ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Prof. Michael Petrides, PhD

Cognition & Cognitive, Behavioral Neuroscience

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Πετρίδης εξετάζει τη λειτουργία διαφορετικών περιοχών του μετωπιαίου φλοιού και την αλληλεπίδρασή τους για τη γνωστική δραστηριότητα με τις βρεγματικές και κροταφικές περιοχές, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη μνήμη εργασίας. To επιστημονικό έργο του καθηγητή Πετρίδη έχει παρουσιάσει ότι η ικανότητα παρακολούθησης των εκκούσιων και σκόπιμων ενεργειών στη μνήμη εργασίας εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο τμήμα του μετωπιαίου μετωπιαίου φλοιού, που αλληλεπιδρά με τον φλοιό του βρεγματικού ιστού κατά τη νοητική διαχείριση των πληροφοριών.

Ο κος Πετρίσης εξετάζει επίσης την κυτοαρχιτεκτονική και τη συνδεσιμότητα διαφόρων φλοιωδών περιοχών. Ο κος Πετρίδης μελετά επίσης μεμονωμένα κύτταρα σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου για να προσδιορίσει την ειδική νευρονική δραστηριότητα που αποτελεί τη βάση για την παρακολούθηση της μνήμης εργασίας.


In English

Michael Petridesis examining the function of the different areas of the frontal cortex and their interaction with parietal and temporal are as incognitive activity, particularly planning and working memory. For instance, he has shown that the ability to monitor self-generated, intentional actions in working memory depends on a specific part of the dorsolateral frontal cortex, which interacts with the parietal cortex during the mental manipulation of information.

He also examines the cytoarchitecture and connectivity of the different cortical areas. Petrides is also studying single cells in this region of the brain to determine the specific neural activity that underlies working memory monitoring

Υπό την αιγίδα

Του Υπουργείου Υγείας
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Δείτε πληροφορίες του τρίτου συνεδρίου

3o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας