Γιατί έχει βραχνή φωνή το παιδί; Θέλει λογοθεραπεία ή και εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, συμβουλευτική;

Η Bραχνή φωνή , είναι αυτό που ονομάζουμε Δυσφωνία . Είναι ένας όρος που δηλώνει την μειωμένη ικανότητα στο να παραχθεί η φωνή ή να ακούγεται

Continue Reading