ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ

Κάθε εμπειρία ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας είναι μια ευκαιρία ωρίμανσης και ανάπτυξης. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την όρασή τους για την καθοδήγηση σε νέες μαθησιακές εμπειρίες. Από τις ηλικίες 2 ως 5, ένα παιδί θα τελειοποιήσει τις οπτικές ικανότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια τη βρεφικής ηλικίας και θα αποκτήσει νέες.

Το παιχνίδι με τουβλάκια, με μπάλα, το χρωμάτισμα, το κόψιμο με ψαλίδι συμβάλλει στη βελτίωση σημαντικών οπτικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εξαρτώνται από την όρασή τους για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για το σχολείο. Αναπτύσσουν τον οπτικά καθοδηγούμενο συντονισμό μάτι-χέρι-σώμα, τον λεπτό κινητικό συντονισμό και τις δεξιότητες οπτικής αντίληψης οι οποίες είναι απαραίτητες στην εκμάθηση της γραφής και του διαβάσματος.

Αφήστε μια απάντηση