Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Κατσιπόντη για τη φωτογραφική κάλυψη των εργαστηρίων.