ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΑ

8-9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Διοργάνωση συνεδρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομαδική εγγραφή

άνω των 5 ατόμων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ομαδική εγγραφή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να επιλέξετε αποστολή. Η γραμματεία επιστημονικής επιτροπής θα επεξεργαστεί το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας


Παρακαλούμε, δηλώστε παρακάτω τα ονόματα (συμπεριλάβετε και τα δικά σας στοιχεία) και τις ιδιότητες όσων θέλετε να συμμετέχουν στην ομαδική εγγραφή.

1. Στοιχεία πρώτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

2. Στοιχεία δεύτερου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

3. Στοιχεία τρίτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

4. Στοιχεία τέταρτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

5. Στοιχεία πέμπτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

6. Στοιχεία έκτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

7. Στοιχεία έβδομου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

8. Στοιχεία όγδοου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

9. Στοιχεία ένατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

10. Στοιχεία δέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

11. Στοιχεία ενδέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

12. Στοιχεία δωδέκατου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

13. Στοιχεία δέκατου τρίτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

14. Στοιχεία δέκατου τέταρτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

15. Στοιχεία δέκατου πέμπτου συμμετέχοντα

Ονοματεπώνυμο:
Ιδιότητα:

Υπό την αιγίδα

  

Δείτε πληροφορίες του πρώτου συνεδρίου

1o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας