Πρόεδρος

Μώκας Αναστάσιος

Μέλη

Ακούρου Δήμητρα

Κουράκος Γιώργος

Κουτσογιάννη Νόνικα

Λιβέρης Διονύσης

Μαριάς Ιωάννης

Μπασιά Στέλλα

Μπερετάνου Ελένη

Παπαδάτος Παναγιώτης

Παπαδόπουλος Άγγελος

Σπηλιωτοπούλου Ζωή

Σούπη Ευαγγελία

Φούντα Ελισάβετ